UITDAGING

Een automotive-OEM ervoer een sterke vraag naar nieuwe producttypen en een dramatische afname van bestaande typen. Hun reactie hierop was de verplaatsing  van productie naar lage-lonen landen en productiviteitsverbetering van directe arbeid in de hoge-lonen site.

Echter, aan de indirecte arbeid werd weinig aandacht besteed. Zo raakte de situatie uit balans en werd Axisto uitgenodigd om de indirecte organisatie onder de loep te nemen.

AANPAK

Er zijn twee manieren om kostenbesparing te benaderen: doelgericht en ‘zero-based’. Omdat onze klant voor grote, en nogal ontwrichtende veranderingen stond, hadden ze een alomvattende aanpak nodig. Onze Zero-Based Alignment (ZBA) biedt de betere manier om de kostenstructuur van een bedrijf radicaal te herontwerpen, en dit was de gekozen aanpak.

Samen met het klantenteam hebben we hun diepgaande kennis van de markt omgezet in een scherpe nieuwe visie en een hoge kostenreductie-doelstelling van € 10 miljoen. Nadat we de huidige activiteiten en kostenstructuur voldoende begrepen hadden, ontwierpen we een ‘green field’ scenario; volledig afgestemd op de visie: activiteiten werden geconsolideerd, minder lagen in de organisatie en mooie afgeronde clusters langs ent end-2-end proces. Ook na toepassing van praktische grenzen en bedrijfsrisico’s, bleef het ideale scenario grotendeels overeind.