Producenten die het best de uitdagingen van de wereld waarin ze opereren navigeren, hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

1. Een heldere visie op hoe hun operatie er over drie tot vijf jaar uitziet en functioneert.

Ze hebben besloten welke markten en klanten ze willen bedienen en begrijpen wat er nodig is voor hun productieactiviteit om daarin succesvol te zijn. Ze richten zich op een “vital few” strategische initiatieven met duidelijke doelstellingen en deadlines, en stimuleren consistente uitvoering.

Voor de meeste fabrikanten zijn de zakelijke omstandigheden volatieler en onduidelijker dan ooit. Daarom bekijken ze regelmatig hun strategische initiatieven in de context van zich ontwikkelende omstandigheden en passen ze zich aan. Hun lange-termijnkoers is echter stabiel.

2. Een afgestemd bedrijfsmodel

Winnende fabrikanten brengen hun bedrijfsmodel in lijn met hun visie. Ze weten dat als ze dat niet doen, hun feitelijke strategie (hun dagelijkse bedrijfsvoering) zal afwijken van hun beoogde strategie. Ze houden de organisatorische complexiteit laag, omdat complexiteit kosten verhoogt en de snelheid en flexibiliteit verlaagt.

Dit betekent goed afgestemde en efficiënte bedrijfsprocessen, KPI’s die helpen bij het beheersen van de operatie, ondubbelzinnige rollen en verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie, een rapportagestructuur die transparantie en inzicht creëert in de daadwerkelijke prestaties, en een vergaderstructuur die effectieve besluitvorming op basis van feiten faciliteert.

3. Medewerkers met een hoog niveau van eigenaarschap

Medewerkers op alle niveaus in de organisatie voelen zich mede-eigenaar van het bedrijf en tonen een sterke drive om prestatie bottlenecks te elimineren.
Ze hebben de vaardigheden om succesvol te zijn en zorgen ervoor dat ze nieuwe vaardigheden verwerven die in lijn zijn met de evoluerende behoeften van het bedrijf.

4. Ze streven naar eliminatie van complexiteit
Complexiteit veroorzaakt kosten en inflexibiliteit. Ze bekijken elk type complexiteit: product- en serviceontwerp, het ontwerp van productiemiddelen, de “total cost of ownership” van gekochte goederen en diensten en de kosten van het gedrag van een toeleverancier, aannemer of klant.

5. Ze investeren voortdurend in slimme productie

Met een toenemende digitalisering van hun activiteiten winnen ze aanzienlijk aan snelheid, flexibiliteit en productiviteit. Ze ontwikkelen nieuwe bedrijfsstrategieën en innoveren product- en dienstenportfolio’s. Bij het ontwikkelen van slimme productie richten ze zich niet alleen op het selecteren van de juiste technologie, analytische programma’s en algoritmen, maar ontwikkelen ze ook een digitale cultuur en vaardigheden.