Recessie aan de horizon? Op basis van eigen onderzoek en onderzoek van Bain & Company, Harvard Business Review, Deloitte, Gartner en McKinsey formuleren wij zeven acties om uw winstgevendheid te verhogen tijdens en direct na een recessie. Figuur 1 toont hoe groot het verschil tussen winnaars en verliezers is. Dit geldt niet alleen voor de EBIT, na een recessie weten winnende bedrijven ook flinke stappen in marktaandeel te maken.

Axisto - Zeven acties om uw winstgevendheid te verhogen tijdens en direct na een recessie
Figuur 1. “Winnende bedrijven verhoogden hun winstgevendheid tijdens en na de recessie, terwijl verliezers vastliepen” (Bron: Bain & Company).

DE ZEVEN BELANGRIJKSTE ACTIES OM TOT DE WINNAARS TE BEHOREN

De sleutel tot succes is voorbereiding. Hoewel, voorbereiding is eigenlijk een verkeerde woordkeuze. Winnaars zijn winnaars, omdat zij met een duidelijke visie structureel scherp aan de wind zeilen. Ze zijn proactief, snel en slagvaardig. Ze zijn financieel prudent om tegenslagen op te vangen en kansen te pakken zodra die zich voordoen. De onderstaande zeven acties geven helder aan wat dat concreet betekent.

1. DUIDELIJKE VISIE EN ORGANISATORISCHE ALIGNMENT

Hoe ziet uw bedrijf er over drie tot vijf jaar uit? En over één jaar? Wat zijn de ‘vital few’ strategische initiatieven en wat is het pad van strategie naar concrete acties en resultaten? Niet alleen uw leiderschapsteam dient gecommitteerd en aligned te zijn, dit geldt voor uw gehele organisatie. Strategy Deployment is een krachtig hulpmiddel in behoud van alignment en focus, monitoren van voortgang tegen plan en snelle en adquate bijsturing in geval van veranderende condities.

2. BEGRIJP UW STRATEGISCHE EN FINANCIËLE POSITIE

Het bepalen van uw plannen is afhankelijk van uw strategische en financiële positie (zie Figuur 2).

Axisto - Het bepalen van uw plannen vereist inzicht in de strategische en financiële positie van uw bedrijf
Figuur 2. Het bepalen van uw plannen vereist inzicht in de strategische en financiële positie van uw bedrijf (Bron: Bain & Company).

3. MAAK FINANCIËLE MIDDELEN VRIJ

De focus ligt op het in lijn brengen van uw uitgaven met uw visie en strategische initiatieven; geen botte kostenbesparing. Met Zero-based Alignment identificeert u de kernactiviteiten voor succes om die vervolgens zo efficiënt mogelijk in te richten. De activititeiten die niet in lijn zijn, worden gestopt. Met de financiële middelen die u vrijmaakt, kunt u de balans versterken en/of uw investeringsagenda ondersteunen.

Momenteel hebben we te maken met hoge inflatie. Problemen in de toeleverketens en capaciteitsbottlenecks zijn verantwoordelijk voor een deel daarvan, maar hun effect zal uitdempen. Een andere oorzaak zijn de sterk gestegen energiekosten ten gevolge van de strijd in Ukraïne en de resulterende economische sancties. Op termijn zal een deel van de kosten terugveren, maar niet meer naar het oude niveau. De kosten zullen structureel verhoogd blijven door urgentie van de klimaatgedreven energietransititie. Verder is veel geld in omloop, het effect daarvan op de inflatie zal ook langer aanhouden.

Met de huidige hoge inflatie kunnen marges heel snel negatief worden. Snelheid en flexibiliteit zijn geboden; verkoopprijzen moeten omhoog. Prijzen in één keer verhogen is moeilijk. Beter is het om dit in regelmatige kleine stappen te doen. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van de sterkte van het merk en de markt waarin uw bedrijf actief is. Stel wel zeker dat u de juiste klanten behoud.

4. BEHOUD UW KLANTEN

Behoud van klanten is veel goedkoper dan het verwerven van nieuwe. De marge-impact is aanzienlijk. Ontdek manieren om uw klanten door de economische dip heen te helpen en uw relatie met hen te versterken. Uiteraard zetten prijsverhogingen spanning op de relatie. Dit vraagt zorgvuldige verkenning. Zorg er wel voor dat u zich op de juiste klanten richt.

5. PLAN VOOR VERSCHILLENDE SCENARIO’S

Niemand weet wanneer en hoe een neergang zich volledig zal ontvouwen en wanneer de economie weer zal gaan groeien. De winnaars hebben verschillende scenario’s ontwikkeld en ze weten hoe ze moeten handelen in elk van die scenario’s. Dit stelt hen in staat om snel en slagvaardig te handelen.

6. HANDEL SNEL EN SLAGVAARDIG

Winnende bedrijven handelen snel en slagvaardig, in de neergang en vooral in de vroege opleving wanneer de kansen beginnen te ontstaan. Ze hebben de financiële middelen om te investeren vrijgespeeld.

7. OMARM TECHNOLOGIE

Niet alle bedrijven zijn even agressief geweest in de adoptie van nieuwe technologieën. Hier liggen veel mogelijkheden om efficiënte te verbeteren, meer waarde te genereren en daardoor concurrentievoordeel te behalen.

Om het belang van technologie nog eens extra te benadrukken.
In figuur 3 is de ontwikkeling van de ‘total shareholder return’ voor en na de recessie van 2009/ 2010 uitgezet. Duidelijk is te zien hoe winnaars wegbreken van de rest.

Figuur 3, Bedrijven met top-kwartiel omzetgroei en kostenbeheersing worden beloond door investeerders. Source: https://hbr.org/2019/05/how-to-survive-a-recession-and-thrive-afterward
Figuur 3, Bedrijven met top-kwartiel omzetgroei en kostenbeheersing worden beloond door investeerders. Bron: https://hbr.org/2019/05/how-to-survive-a-recession-and-thrive-afterward

Harvard Business Review vond uit dat 70% van de bedrijven in de 3 jaren volgend op de recessie hun groeitempo van voor de recessie niet wisten te hervinden. Slechts 5% van de bedrijven weet een groeitempo te ontwikkelen dat consistent boven die van hun concurrenten ligt (kwartaal-op-kwartaal simultaan groeien van omzet en winstmarge).

Digitale leiders hebben een 3x grotere kans om een omzet- en margegroei te realiseren die hoger is dan die in de branche!