Uitdaging

Een leverancier van ‘consumables’ voor aluminiumsmelterijen worstelde met een hoge kostendruk en het vermogen om het product tegen een commercieel interessante prijs te maken. Het had daarom diep in de organisatie- en onderhoudskosten gesneden.

Mede hierdoor was het bedrijf niet in staat effectief te reageren op een stevige toename van de vraag. Operationele problemen explodeerden, de leverbetrouwbaarheid daalde en klanten werden nerveus.

De aanpak

De sleutel tot het verbeteren van de productiebetrouwbaarheid was het herstellen van de betrouwbaarheid van de equipment. We begonnen met twee parallelle acties. Eén actie was gericht op het opnieuw beoordelen van de kritieke apparatuur en het herstellen ervan naar een voldoende ‘basistoestand’.

De tweede actie was gericht op het implementeren van een effectieve ‘korte-intervalsturing’. Dit omvatte het bevorderen van een productieve samenwerking tussen productie en onderhoud, het ontwikkelen van effectiever gedrag bij planning & scheduling en de uitvoering van het werk, het installeren van een passende overleg- en rapportagestructuur en het zorgen voor een effectief storingsnotificatie en -eliminatieproces.

Vanuit de basis die werd gecreëerd door deze twee parallelle acties, ontwikkelden we het vereiste niveau van professionaliteit: in gedrag, methoden en hulpmiddelen, communicatie, kwaliteit van het onderhoudsplan en vakmanschap.