Zijn uw bedrijfsprocessen nog op niveau?

Zeker nu, in de grote economische recessie die is ingezet als gevolg van de Corona-lockdowns, moet de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen top zijn. Dit is immers de bepalende factor voor de operationele prestaties die uw bedrijf levert.

In de loop der jaren is uw klantenbestand veranderd, uw leveranciersbestand, uw producten en diensten, uw medewerkers, uw IT-infrastructuur en uw organisatiestructuur. Bij elke wijziging zijn uw processen aangetast en nu is het een warrig web met onvoldoende transparantie en prestatie geworden.

Begrijpen hoe uw processen zich werkelijk gedragen – een voorwaarde voor verbetering

Door de omvang van de huidige crisis moeten bedrijven snel handelen. U wilt kosten besparen, de cyclustijd verkorten, klanten sneller bedienen, dingen in een keer goed doen, de betrouwbaarheid verbeteren en wendbaarder zijn. Daarom heeft u een 100% op feiten gebaseerd inzicht nodig in hoe uw bedrijfsprocessen momenteel presteren – en dit kan alleen worden verkregen via Process Mining.

Process Mining – de toegangspoort tot snelle operationele prestatieverbetering

Hoe bedrijfsprocessen zich gedragen, wordt enerzijds bepaald door de manier waarop die processen zijn ontworpen en omgezet in IT-systemen en anderzijds hoe uw medewerkers zich gedragen. Het goede nieuws is dat deze informatie is vastgelegd in de loggegevens van uw IT-systemen. Deze loggegevens kunnen vanuit uw IT-systemen in de Process Mining softwaretool worden geladen en, letterlijk met één druk op de knop, uw proces weergeven zoals het zich gedraagt ​​in de dagelijkse realiteit, met alle procesvarianten, rework-loops, bottlenecks, compliance-kwesties en meer. Statisch, als processtroom, en dynamisch, in de vorm van een animatie. Kortom, een snelle en effectieve manier om processen te begrijpen en een effectieve impact te hebben op die dingen die er echt toe doen.

De kracht van Process Mining

Process Mining (PM) maakt snel een einde aan ‘onderbuik’-discussies, omdat het op feiten is gebaseerd. Met PM kan zowel het hele proces als een individueel geval worden geanalyseerd – en alles daartussenin. Na het laden van uw loggegevens in PM, kunnen interactieve deep dives worden georganiseerd met de mensen die bij het proces betrokken zijn. Onze ervaring is dat de hoofdoorzaak van problemen in korte tijd ontdekt wordt en snel duidelijk wordt welke acties er ondernomen moeten worden om problemen op te lossen en kansen te grijpen.